Name: 松原 良輔(Ryousuke Matsubara)
Height/Weight: No Data
Home Mountain: No Data
Ski: No Data
Binding: No Data
Favorite style: No Data
Background: No Data